Óraadók

Czina Lászlóné

Tanító

Juhász Julianna

Zenetanár

Komárominé Fehér Lilian

Tanító

Kruzslicz Péter

Kémia szakos tanár, gyógytestnevelő

Major István

Református hittantanár

Nagy Ervin

Evangélikus hittantanár

Nagy-Sztancsik Erzsébet

Német-angol szakos tanár

Roman Pentsa

Angol nyelvi lektor

Vargáné Dezső Zsuzsanna

Tanító

Vincze Csilla

Tehetségfejlesztő