Híreink Liszt Iskola

Beiskolázás

Zenei meghallgatás és beiratkozás

Az ének-zenei emelt szintű oktatás sikeres megvalósításához alkalmassági vizsgálatot tartunk, amely zenei, ritmikai, hallási területekre terjed ki. A szülőkkel/gondviselővel röviden elbeszélgetünk, amely célja fényt deríteni arra, hogy a jelentkezni kívánó tanuló illetve annak családja mennyire tud azonosulni az intézmény keresztény katolikus értékrendjével.

Értesítjük az iskolánkba jelentkezőket, hogy a zenei meghallgatásokat 2022. április ………napokon tartjuk a Szent István templomban. 
A beiratkozást 2022. április ………. napokon 8-19 óra között tartjuk az iskolában.
Időpont egyeztetés Szatmári Ildikónál lehetséges a 20/372-3297 vagy 30/290-8780 telefonszámon.

A beiratkozásra a következő hivatalos dokumentumokat szíveskedjenek magukkal hozni:
– gyermek születési anyakönyvi kivonata
– keresztlevél (amennyiben van)
– kitöltött adatlapok (a zenei meghallgatáson kapják meg)
– az óvodában kapott oktatási azonosítót tartalmazó nyilatkozat eredeti példánya
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (amennyiben van)
– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
– gyermek TAJ kártyája
– gyermek adókártyája
– szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája
– rendszeres gyermekvédelmi határozat, amennyiben van
– szakértői vélemény, amennyiben van (Pedagógiai Szakszolgálattól, Szegedi Szakértői Bizottságtól)
– Szülői felügyeletről szóló bírósági határozat (amennyiben van)
Köszönjük!

Szeretettel várjuk a jelentkezőket!

Bemutatkozás

A 2022-2023-as tanévre szeretettel várjuk leendő elsőseink jelentkezését. Két első osztály indítását tervezzük. Mindkét osztályban városi beiskolázással emelt szintű ének-zenei oktatást valósítunk meg.

Az osztályok osztályfőnökei Póthné Nagy Tünde és Csikós Judit tanítók lesznek. A hitéleti nevelésben Veronika nővér és Krisztina nővér vesznek részt. 

Az iskolába való felvételnek nem feltétele a katolikus keresztlevél. Az intézményben külön felvételi eljárás nincs, az ének-zenei emelt szintű oktatás sikeres megvalósításához alkalmassági vizsgálatot tartunk, amely zenei, ritmikai, hallási területekre terjed ki. A szülőkkel/gondviselővel röviden elbeszélgetünk, amely célja fényt deríteni arra, hogy a jelentkezni kívánó tanuló illetve annak családja mennyire tud azonosulni az intézmény keresztény katolikus értékrendjével. 

Általános iskolai körzethatárok